Zina

Didalam Al-Qur’an Allah berirman : “dan janganlah kau mendekat dengan perbuatan zina. Zina adalah perbuatan sesuatu yang sangat menjijikkan, dan seburuk buruk jalan manusia/perbuatan.”

Orang mukmin itu tidak menyembah tidak berdo’a tidak meminta kepada selain Allah, tidak membunuh orang, dan tidak melakukan zina/tidak berzina. Siapa yang melakukan perbuatan itu maka dia mendapat dosa, bahkan azabnya dilipatgandakan pada hari kiamat nanti, dan akan kekal didalam neraka selama-lamanya kecuali mereka yang mau bertaubat.

Wanita/laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing 100x cambukan. Dan janganlah kamu kasian kepadanya. Namun yang berhak menghukum adalah hakim, tidak boleh main hakim sendiri. Jika sudah menikah/pernah menikah lalu berzina, maka hukumannya dilempari batu hingga mati.

Ada 3orang yang kelak dihari kiamat nanti Allah tidak ingin menghadap (bertemu) dengan orang-orang tersebut. Dan Allah tidak ingin mengampuni dosa-dosanya. Dan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah orangtua yang berbuat zina. Yang kedua pemimpin yang suka berbohong. Yang ketiga orang tidak berpunya (miskin) namun sombong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.