Robohnya Serambi Masjid Gedhe

Pada tahun 1867 di Jogjakarta terjadi gempabumi yang cukup dahsyat, yang mengakibatkan runtuhnya bangunan Serambi Masjid Gedhe, dan bahkan juga membawa korban jiwa yaitu Kyai Pengulu yang menjabat pada saat itu. Peristiwa LINDU atau gempabumi itu tercatat pada prasasti yang  terdapat di atas pintu Pabongan  dan di atas pintu Pawestren yaitu pada hari Senin Wage, pukul 5 pagi, tanggal 7 Sapar tahun Ehe.

Namun atas kebijaksanaan Sri Sultan HB VI tidak lama kemudian Sri Sultan HB VI memberikan kagungan dalem matrial ”SURAMBI MUNARA AGUNG” yang sedianya akan dipakai untuk membangun pagelaran Kraton, kemudian digunakan untuk membangun kembali Serambi Masjid Gedhe.

Pemasangannya menurut prasasti ialah : pada hari Kamis Kliwon, pukul 09 pagi, tanggal 20 Jumadilakhir tahun Jimawal”PANDITA TRUS GIRI NATA”= 1797 Jw.”GATI MURTI NEMBAH HING HYANG”= 1285 H = 1868 M.

Serambi Masjid Gedhe yang baru ini luasnya dua kali lipat dari serambi sebelumnya yang roboh, dan serambi yang baru ini masih utuh hingga sekarang dan belum pernah mengalami renovasi.

Prasasti Pembangunan Kembali Al Mahkamah Al Kabirah

Tulisan Arab :

لَمَّااِنْهَدَمَتْ هَذِهِ الْمَحْكَمَةُالْكَبِيْرَةْ مِنَ الزَّلْزَلَةِالشَّدِيْدَةْ كَانَ ذَ لِكَ قُبَيْلَ فَجْرِيَوْمِ الْاِثْنَيْنْ فِيْ سَابِعِ شَهْرِالصَّفَرْسَنَةَ 1284 اَلْفٍ وَمِأَتَيْنِ وَاَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنْ ثُمَّ عُمِرَتْ وَبُنِيَتْ بِعَوْنِ اللهْ ضَحْوَةَ يَوْمِ الْخَمِيْس فِى الْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِجُمَادِ الْاَخِرْسَنَةَ 1285 اَلْفٍ وَمِأَتَيْنِ وَخَمْسٍ وَثَمَانِينْ مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَخِرِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْن اَدَامَ اللهُ تَعْمِيْرَهَا طُوْلَ الْاَعْوَامْ وَحَفِظَهَا مِنَ الْاَفَاتِ وَالْاِنْهِدَامْ بِجَاهِسَيِّدالْاَنَامْ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَاَزْكَى السَّلَامْ وَاَلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامْ

lammâ in hadamat hâdzihil mahkamatul kabîrah minaz zalzalatisy syadîdah, kâna zâlika qubaila fajri yaumil isnain fî sâbi’i syahris safar sanata 1284, alfin wa mi’ataini wa arba’in wa samânîn tsumma ‘ummirat wa buniyat bi’aunillâh, dahwata yaumil khamîs fil ‘isyirîna min syahri jumâdil âkhir sanata 1285, alfin wa mi’ataini wa khamsin wa samânîn min hijrati sayyidil awwalîna wal âkhirîn, shallallâhu ‘alaihi wa sallama wa âlihi wa sahbihî ajma’în, adâmallâhu ta’mîrahâ, tûlal a’wâm wa hafizahâ minal âfâti wal inhidâm bijâhi sayyidil anâm, ‘alaihi afdalus salâti wa azkassalâm wa âlihî wa sahbihil kirâm.

Artinya :
Tatkala Serambi Masjid Agung ini hancur karena gempa bumi yang sangat besar, peristiwa itu terjadi menjelang fajar pada hari Senin tanggal tujuh bulan Safar tahun 1284, kemudian diperbaiki dan dibangun kembali dengan pertolongan Allah, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Jumadilakhir tahun 1285, dari hijrahnya sayyidil awwalin, semoga Allah memberi salawat dan keselamatan kepadanya dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya semua, mudah-mudahan Allah mengabadikan pembangunannya sepanjang tahun, dan memeliharanya dari malapetaka dan kehancuran, dengan syafaat nabi Muhammad saw semoga beliau mendapatkan salawat dan sesuci-sucinya kedamaian, dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang mulia.

Tulisan Jawa :

Udayaning pustaka kyat sinarjeng hamemuti kala rebahipun kagungan dalem surambi munara hageng ngayogyakarta hadiningrat awit dening kenging pracalika lindu  marengi dinten senen wage wanci jam 5 dalu tanggal kaping 7 wulan sapar  tahun ehe sinengkalan obahing gapura swara tunggal 1796 tahun ejrah warna murti peksi nabi 1284 boten hantawis lami karsa dalem hingkang sinuwun hamulyaaken kagungan dalem surambi munara hageng wahu kala jumenengipun marengi dinten kemis kaliwon wanci jam 9 sahri jumadilakhir tahun jimawal sinengkalan pandita trus giri nata 1797 tahun ejrah gati murti nembahing hyang1285

Artinya :

Terbitnya atau dibuatnya tulisan ini untuk memperingati ketika robohnya serambi masjid besar Yogyakarta Hadiningrat milik Sri Sultan oleh karena terkena malapetaka gempa bumi bersamaan dengan hari senin wage jam 5 malam tanggal ke 7 bulan sapar tahun ehe dengan sengkalan obahing gapura swara tunggal 1796 tahun hijrah warna murti peksi nabi 1284  tidak lama kemudian Sri Sultan memuliakan atau membangun kembali serambi Masjid Besar tadi  ketika berdirinya bersamaan dengan hari Kamis Kliwon saat jam 9 bulan Jumadil Akhir tahun Jimawal dengan sengkalan Pandita Trus Giri Nata 1797   tahun hijrah gati murti nembahing hyang 1285

sumber terjemahan :

M. Chawari dalam srkipsi berjudul “PASANG SURUT MASA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID BESAR KAUMAN YOGYAKARTA”  Studi Berdasarkan Sumber Prasasti Tahun 1989

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *